next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |review

Një gram parandalim ka vlerë sa një kilogram mjekim”
Henry De Bracton, 1240
 
Vlerën e parandalimit parësorë, njeriu e ka ditur edhe para shumë shekujve. Fatkeqësisht, as sot përparësitë e parandalimit nuk vlerësohen aq sa duhet për shkak të preokupimit me teknologji moderne mjeksore.
Ne, këtu në projektin Supercourse (www.pitt.edu/~super1), kemi vendosur që të zhvillojmë “Ligjëratë Artë të Parandalimit” duke e kuptuar rëndësinë e parandalimit. Supercouse, i mbështetur financiarisht nga Libraria Kombëtare e Shëndetësisë, pranë Insitutit Kombëtarë të Shëndetësisë NIH, është një librari e bazuar në Internet e ligjëratave mbi parandalimin dhe shëndetin publik, të cilat janë të shpërndara falas nga 10,000 anëtarët nga 151 shtetet që bëjnë pjesë në Rrjetin e Shëndetit Global (Global Health Network). Ne e kemi zhvilluar një ligjeratë të Artë të Parandalimit për të ilustruar dhe përkrahur rolin e parandalimit si mjek kryesor për përmirësimin e shëndetit të njerzve në mbarë botën.

 

Lecture translated into Albanian by Ylli Hyseni