prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55|56 |57 |58 |59 |60 |61 |62  |63 |64 |65 |66 |67 |68 |review

این درمان در یکی از طغیان هایی که در Kikwit  در کنگو در سال 1995 رخ داده بود به کار رفت. در آن موقع 8 بیمار مبتلا تحت درمان با خون بیماران بهبود یافته قرار گرفتند و 7 نفر از آنها زنده ماندند.

همچنین قسمتی از درمانی که پزشک آمریکایی دکتر  Kent Brantly دریافت کرد، سرم گرفته شده از خون پسربچه ای بود که از ابولا جان سالم به در برده بود.

این نوعی ایمن سازی غیرفعال است. (که در درمان ابتدایی برخی بیماریها مثل مخملک و سرخجه قبل از تولید واکسن برای این بیماریها استفاده می شد.)