HEPAR and HEPAR II - computer systems supporting diagnosis of liver disorders (in Polish)Authors:
Agnieszka Onisko
Leon Bobrowski
Bialystok University of Technology
Institute of Computer Science
Bialystok, 15-351, Poland
e-mail: aonisko@ii.pb.bialystok.pl
leon@ii.pb.bialystok.pl

Marek J. Druzdzel
Decision Systems Laboratory
School of Information Sciences
and Intelligent Systems Program
University of Pittsburgh
e-mail: marek@sis.pitt.edu

Hanna Wasyluk
The Medical Center of Postgraduate Education
Warsaw, Marymoncka 99, Poland
e-mail: hwasyluk@cmkp.edu.pl

Abstract:
Artykul ten prezentuje dwa systemy komputerowe wspierajce diagnozowanie chorób wtroby i porównuje metodologie zastosowane w obu systemach. Porównanie to zostalo przeprowadzone ze wzgledu na dwa aspekty. Pierwszy z nich stanowi porównanie jakosciowe obu systemów. Drugi aspekt dotyczy porównania ilosciowego, które zostalo przeprowadzone na podstawie 10 losowo wybranych pacjentów z klinicznej bazy danych, na której oba systemy zostaly oparte.

The full paper is available in PostScript (153KB) and PDF (115KB) formats.
Back to list of publications
Back to Marek's home page

marek@sis.pitt.edu / Last update: 9 May 2005