prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |review

Prevencija i kontrolna mjerenja u Meksiku su intenzivirana uključujući i nadzor nad aktivnostima. Kao mjera predostrožnosti, došlo je do zatvaranja dnevnih centara zaštite, škola i univerziteta. Istovremeno, socijalne i kulturne aktivnosti bile su odgođene za desetodnevni period.