prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |review

Osoba koja se osjeća  bolesno nakon 7 dana od pojave kliničke slike treba biti proglašena potencijalno kontagiozna čak i po povlačenju simptoma. Djeca, posebno mlađa mogu biti potencijalno kontagiozna dugi period. Trajanje infektivnog perioda svinjske influence A (H1N1) može varirati ovisno o tipu virusa.

 

Reference: MMWR: Prevencija i kontrola influence: Preporuke Savjetodavnog Komiteta za Imunizaciju u Praksi (ACIP), 2008.