prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |review

WHO Definicija faza

4. Faza –  odlikuje je verificirana transmisija sa čovjeka na čovjeka tipa animalne ili humano- animalne influence reasortiranim virusom koji je sposoban da uzrokuje “lokalizovano zajedničko širenje infekcije” (primjer: mali klasteri bolesti 25 humanih slučajeva koji traju do dvije sedmice) .” Sposobnost lokalizovanog širenja zjedničke infekcije stvara uslov za razvoj pandemije. Svaka zemlja koja ima vjerovatne ili verificirane takve slučajeve treba se urgentno konsultovati sa WHO tako da se situacija procijeni udruženo. Faza 4 indicira signifikantan rastući rizik od razvoja pandemije ali ne znači neophodnu pojavu pandemiju u zaključku.

Faza 5 je karakteristična po širenju virusa sa čovjeka na čovjeka u najmanje dvije zemlje u WHO regionu (25-50 slučajeva koji traju 2-4 sedmice). Dok većina zemalja nije zahvaćena ovom fazom, deklaracija o fazi 5 zahtijeva strogu signalizaciju prijetnje za razvoj pandemije i traži finalizaciju organizacije, komunikaciju i implementaciju mjera za suzbijanje bolesti.  

Faza 6, je faza pandemije, karakterizirana epidemijom u najmanje jednoj ili drugim zemljama WHO regiona uz korištenje kriterija definisanih u fazi 5.  in addition to the criteria defined in Phase 5. Neophodno je preuzimanje svih mjera za sprečavanje širenja pandemije širih razmjera.