prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |review
Guillain-Barré syndrome là một bệnh trong đó các tế bào thần kinh (ngoài não và tủy sống) bị tổn thương gây yếu cơ và đôi khi gây liệt.
GBS có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.
Hầu hết bệnh sau đó hồi phục hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn, nhưng vài bệnh nhân bị tổn thương thần kinh vĩnh viễn; từ 5% đến 6% số bệnh nhân mắc GBS bị tử vong.
GBS gặp ở cả hai giới, tất cả lứa tuổi, và được báo cáo ở tất cả các sắc dân.
Người ta nghĩ rằng GBS có thể được kích hoạt bằng một tình trạng nhiễm trùng.
Nhiễm trùng thường gặp trước khi bị GBS là nhiễm 1 loại vi khuẩn gọi là Campylobacter jejuni.
Các bệnh hô hấp và đường ruột và các yếu tố kích hoạt khác có thể gặp trước khi bị GBS.
Vào năm 1976, việc chủng ngừa cúm heo có liên quan đến việc bị GBS.
Vài nghiên cứu đẫ được tiến hành để đánh giá xem vaccine ngừa cúm từ năm 1976 có liên quan với GBS hay không.
Chỉ có một nghiên cứu chi ra được mối liên quan. Nghiên cứu này chi thấy rằng trong số 1 triệu người chủng ngừa co 1 người co nguy cơ bị GBS co nguyên do liên quan đến việc chủng ngừa.

NGUỒN: CDC