prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 | 25|26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |review

Các biện pháp đề phòng cơ bản

1.Che mũi và miệng bằng khăn tay mỗi khi ho hay hắt hơi
2.Rửa tay bằng xà phòng và nước
3.Tránh tiếp xúc gần gũi với ngưoif bệnh
4.Tránh dụi mắt hoặc chạm tay vào mũi miệng khi chưa rửa tay
5.Nếu bị cúm, nghi ở nhà và hạn chế tiếp xúc với người khác để tránh lây cho họ