prev next front |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |review

Khái quát về các mức độ cảnh báo đại dịch của WHO:
Cấp độ 3 của cảnh báo đại dịch là khi có con người mới nhiễm trùng bởi virus của một phân nhóm mới, nhưng không có lây lan từ người sang người (hoặc tối thiểu la vài trường hợp rất hiếm hoi lây lan ở những người có quan hệ gần gũi). Tại thời điểm này, virus thuộc phân nhóm mới này phải được xác định đặc điểm nhanh chóng để đảm bảo phát hiện, thông báo và phản ứng sớm đối với các trường hợp xảy ra tiếp theo.
Cấp độ 4 có thể xảy ra khi có những quần thể nhỏ (ví dụ như, <25 trường hợp con người trong thời gian<2 tuần), với lây truyền từ người sang người một cách giới hạn, nhưng sự lan truyền chủ yếu chỉ khu trú (cho thấy virus không thích ứng tốt đối với con người). Trong giai đoạn này, WHO mô tả một loạt các biện pháp khác nhau (như là điều trị có mục tiêu bằng các loại thuốc kháng virus) nhằm mục đích khống chế vi rút trong một khu vực hạn chế hoặc làm chậm sự lây lan mhawmf có thời gian để chuẩn bị triển khai thực hiện các biện pháp, ví dụ sản xuất vaccine.
Cấp độ 5 có thể xảy ra khi có những quần thể lớn (ví dụ như, 25-50 các trường hợp kéo dài từ 2 đến 4 tuần), nhưng việc lây truyền từ người sang người vẫn còn hạn chế. Virus có thể không lây truyền một cách đầy đủ. Tại thời điểm này, bắt buộc phải tiếp tục nỗ lực để khống chế và làm chậm sự lây lan của virus, nhằm vừa tránh đại dịch vừa thực hiện các biện pháp chống đại dịch.
Cấp độ 6, đại dịch,  là khi việc lây truyền cho quần thể chung đã gia tăng và duy trì như vậy, tức là đã xuất hiện đại dịch. Mọi nỗ lực để giảm thiểu tác động của các đại dịch là rất cần thiết vào lúc này. Cấp độ này cho thấy đại dịch toàn cầu sắp xảy ra.